© CornOil Press Kft.

2018 All rights reserved

Kedvezményezett neve: Corn Oil Press Kft.

 

 

Kedvezményezett neve: Corn Oil Press Kft.

Projekt címe: Olajos magvak avasodását gátló technológiafejlesztés sav-peroxid stabilizálással

Teljes költségvetés: 175 989 120 Ft

Támogatás összege: 103 843 019 Ft

Támogatás intenzitása: 59,01 %

Pályázati azonosítószám: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00196

Projekt kezdete és tervezett befejezési dátuma: 2020.03.02. – 2022.08.30.

 

Az élelmiszer- és kozmetikai iparban felhasznált természetes alapanyagok között jelentős mennyiségi aránnyal szerepelnek az olajos magvak. A zsírok és olajok eltarthatóságának fő korlátja az avasodás, ez a szavatossági probléma vissza nem fordítható károsodást jelent. Az avasodás olyan oxidációs folyamat, amely alacsony hőmérsékleten és vákuumban gátolható, lassítható, de atmoszferikus nyomáson és szobahőmérsékleten kiszámíthatatlan a megjelenése. A romlás folyamatának időben való felfedezése és akadályozása a szavatossági idő meghosszabbítását teszi lehetővé, ezáltal elsősorban a kozmetikai iparban bővíti a felhasználási kört. A ma ismert technológia fő korlátja, hogy csak magas költségszintű módszer áll rendelkezésre az avasodás kvantitatív jellemzőjeként megjelölhető sav-peroxid szám mérésére, így az érzékszervvel még nem fogható mértékű romlást nemigen lehet kimutatni. Kutatásunk fő célja ennek mérési módszerének megreformálása, fejlesztésünk pedig a tartós tárolás műszaki megoldását célozza. Az avasodás, nehéz eltarthatóság mind a termelők, mind a kereskedők oldalán fennáll, elsősorban akkor, ha magasabb olajtartalmú magvakról beszélünk. Szükséges kezelni ezt a helyzetet, hogy csökkenjen az élelmiszerpazarlás, a selejtek, rossz minőségű termékek gyártása. Végcélunk a projektben, hogy erre a problémára keressünk és találjunk megoldást. A projekt keretein belül részletesen, lépésről-lépésre, szabályozott körülmények között és több paraméter (többek között: tárolási időtartam, tárolási hőmérséklet, alapanyag előkészítési mód, csomagolóanyag jelentősége) mentén vizsgáljuk a sav-peroxid szám változását és a többi, termékminőséget befolyásoló, a projekt szempontjából releváns paramétert. Projektünkben három felügyelt kísérletsorozatot tervezünk elvégezni, az elsőt a romlási folyamat kvantitatív vegyi vizsgálatához és adatgyűjtéshez, a másodikat az eljárásfejlesztéshez kapcsolódó vizsgálatokhoz, a harmadikat pedig egy gépészeti megoldás technológiafejlesztéséséhez. A romlási folyamat hagyományos tárolási körülmények között 6-9 hónap, így a kutatásunk 30 hónap időtartamot ölel fel. Első lépésként beszerezzük, bevizsgáltatjuk, majd előkészítjük a tárolásra az alapanyagokat, azaz az olajos magvakat (szőlő, máriatövis, mák, dió, barack, kender, len, tök, egyéb bio minősítéssel). A projekt során elsősorban helyi termelőktől származó alapanyagokat áll szándékunkban felvásárolni, mind a köztudottan gyorsan avasodó termékek (pl. dió), mind a jobban tárolható alapanyagok (pl. szőlőmag) tekintetében, a helyi gazdákat is támogatva ezzel. A vizsgálatokat saját magunk végezzük el, illetve validációs méréseket csináltatunk külső laboratóriumban. Második lépésként tárolási kísérleteket végzünk, amelyek során az egyes sav-peroxid számot feltételezhetően befolyásoló faktorok hatását és azok mértékét egymással párhuzamosan is vizsgáljuk. Elemezzük többek között a tárolási idő, a tárolási hőmérséklet, az előkészítő műveletek, illetve a csomagolóanyag és a csomagolási művelet sav-peroxid számra gyakorolt negatív és pozitív hatásait, amelynek köszönhetően konkretizálhatjuk a szabályozási pontjainkat. Még ebben a szakaszban feltérképezzük az alapanyagok leghatékonyabb légmentes tárolási lehetőségeit. A harmadik lépésben a kapott információink és tapasztalataink alapján kifejlesztünk egy olyan, az élelmiszeripariban nagy mennyiségű áru tárolására specifikusan alkalmazható csomagolást/csomagolási technikát, amellyel jelentős mértékben lassítható az avasodás folyamata. Továbbá a mezőgazdasági iparban használatos magtisztítási lehetőségeket is vizsgáljuk, hatékonyságukat és hasznosíthatóságukat a projekt szubjektív szempontjaink mentén elemezzük. Végül a tesztmintákból hidegen sajtolási kísérleteket végzünk, amelyet az így kapott friss olajminták bevizsgáltatása és ismételt tárolási kísérleteknek való alávetése követ.